07-11-2022 - 07-11-2022

Galeria Labirynt

O wydarzeniu

Wojna w Ukrainie jest najbardziej spektakularnym i najtragiczniejszym wyrazem kryzysu, w jakim pogrąża się świat. Niestety nie jest wyrazem jedynym – komentatorzy coraz częściej posługują się pojęciem polikryzysu, zwracając uwagę na destrukcyjną synergię różnych procesów kształtujących rzeczywistość: kryzys energetyczny, katastrofa klimatyczna i jej konsekwencje, kryzys żywnościowy to tylko kilka z nich. Rosnące nierówności społeczne, głód i wzrost sfery skrajnego ubóstwa, inflacja, konsolidacja reżimów autorytarnych i wzrost znaczenia politycznego ugrupowań skrajnej prawicy o faszystowskich korzeniach w krajach demokratycznych, erozja respektu dla praw człowieka, uchodźstwo i migracje wymuszone wojną, polityczną opresją i coraz częściej skutkami kryzysu środowiskowego. To ciągle niepełna lista i wciąż rośnie, a analitycy zastanawiają się, czy ów pogłębiający się polikryzys nie jest już permakryzysem, stałą i trwałą kondycją mieszkańców współczesności?


Kiedy: 7.11.2022 (poniedziałek), godz. 17.00
Gdzie: Galeria Labirynt, ul. Popiełuszki 5, Lublin
Dostępność: Wydarzenie odbędzie się na parterze. W sali jest zainstalowana pętla indukcyjna. Wydarzenie tłumaczone na PJM (Jola Gromada i Marta Stępniak) i język ukraiński (Volodymyr Dyshlevuk). Tłumaczenie na ukraiński dostępne wyłącznie na żywo.
Wstęp: wolny
Streaming: na Facebooku Galerii Labirynt

Udział biorą: Magdalena Długosz, Michał Krawczyk, Margaret Amaka Ohia-Nowak, Agnieszka Ziętek
Prowadzenie: Edwin Bendyk


Rzesze aktywistów i aktywistek na całym świecie pokazują, że najlepszą odpowiedzią jest codzienne działanie w obronie podstawowych wartości. Ukraiński opór nie byłby tak skutecznym, gdyby nie opierał się na społecznym zaangażowaniu w obronę i organizację życia zbiorowego w czasie wojny; brutalny irański reżim okazuje się bezradny wobec determinacji aktywistek i aktywistów występujących z narażeniem życia w obronie praw kobiet; w Polsce skuteczna odpowiedź na kryzys wywołany agresją Rosji na Ukrainę byłaby niemożliwa bez społecznej samoorganizacji i zaangażowania organizacji społecznych.

W jaki sposób walki i zaangażowanie dziś wpłyną na ład, jaki będzie organizował pokryzysowy świat?
Czy program Polski Ludowej, Rzeczpospolitej opartej na zasadzie obywatelstwa oraz sprawiedliwości i równości dla wszystkich niezależnie od płci, narodowości, wyznania przedstawiony 7 listopada 1918 r. przez Tymczasowy Rząd Ludowy Ignacego Daszyńskiego może być jeszcze źródłem inspiracji?

Odpowiedzi na te pytania szukać będziemy podczas debaty zorganizowanej w rocznicę powstania rządu Daszyńskiego.

 

Cennik

bezpłatne

Język

polski, PJM, ukraiński

Prowadzenie

Edwin Bendyk

Audiodeskrypcja

Uczestnicy/uczestniczki

Magdalena Długosz, Michał Krawczyk, Margaret Amaka Ohia-Nowak, Agnieszka Ziętek

Oprowadzanie kuratorskie - formularz zgłoszeniowy dla grup