06-10-2023 - 18-10-2023

Galeria Labirynt

O wydarzeniu

Uruchamiamy nabór osób praktykanckich do projektu Praktykuj w Kulturze dla g/Głuchych i słabosłyszących. Projekt umożliwia studentom i studentkom oraz absolwentom i absolwentkom g/Głuchym i słabosłyszącym zdobycie pierwszego doświadczenia zawodowego, a organizacjom pozyskanie członków i członkiń do swoich zespołów. Więcej o projekcie.


Miejsce praktyki: Galeria Labirynt, ul. Popiełuszki 5, 20-052 Lublin
Termin odbywania praktyk: 23.11.2023–31.03.2024
Stanowisko: specjalista/specjalistka do spraw języka migowego
Liczba godzin: 160 godzin
Wymagania: studenci/studentki, osoby pełnoletnie, wiek do 30 roku życia, biegła znajomość PJM, dobra znajomość języka polskiego w piśmie, dobra organizacja pracy i życzliwość w kontaktach z ludźmi, otwartość i punktualność
Zakres obowiązków: tworzenie filmów z tłumaczeniem tekstów na PJM; współpraca przy organizacji warsztatów edukacyjnych i oprowadzań; wsparcie w działaniach promocyjnych; współpraca z odbiorcami i odbiorczyniami g/Głuchymi
Zgłoszenia: do 18.10.2023 r. przez formularz zgłoszeniowy na stronie Praktykuj w kulturze.


Opiekunką praktyk będzie Wioletta Stępniak – Głucha osoba posługująca się biegle PJM i pracująca na stanowisku specjalistki ds. języka migowego w dziale programowym razem z zespołem ds. edukacji i dostępności. Pytania prosimy kierować na adres wioletta.stepniak@labirynt.com – kontaktować można się poprzez wysłanie nagranego wideo w PJM lub tekstowo.

Pilotażowa ścieżka programu Praktykuj w kulturze dla g/Głuchych i słabosłyszących przygotowywana jest przez Narodowe Centrum Kultury we współpracy z Fundacją Kultury bez Barier.

Oprowadzanie kuratorskie - formularz zgłoszeniowy dla grup