16-1-2021 - 16-1-2021

Wszędzie

O wydarzeniu

Performans w wykonaniu Bożny Wydrowskiej oraz Danila Vitkovskiego to zwierzenie na temat seksualności. Wydrowska kreuje postać ze świata męskich fantazji, w której manifestuje siłę seksualności i hiperkobiecości. Wypowiedź Vitkowskiego zawiera w sobie 2 skrajności – traumę i euforię. Dokonuje on wyboru pomiędzy ukryciem a odsłonięciem doświadczeń zapisanych w ciele. Poprzez spotkanie tych pochodzących z różnych światów postaci – wyobrażonej i realistycznej – wytwarza się relacja bazująca na wspólnym przeżyciu, a następnie umocnieniu.
Bożna i Danil znajdują porozumienie w tańcu, w kulturze ballroom, w tworzeniu świata fantazji, który jest inspirowany realnymi przeżyciami ale stanowi alternatywę do tego, który nas otacza.

Cennik

Język

Kuratorzy

Audiodeskrypcja

Artyści/artystki

Oprowadzanie kuratorskie - formularz zgłoszeniowy dla grup