urodzony / urodzona

1939, Wilno

zmarły / zmarła

2015, Wrocław

Biogram

Studiował na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1957–1960, a następnie w latach 1961–1965 w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu, pod kierunkiem Stanisława Dawskiego. Uzyskał dyplom w 1965 r. Tworzył w zakresie fotografii, filmu, wideo, malarstwa, rysunku, grafiki oraz tekstów teoretycznych i poezji. Był jednym z czołowych przedstawicieli neoawangardy polskiej w sformułowaniach medializmu.