Jürgen Gerhard Blum-Kwiatkowski – Konstelacje energetyczne

Jürgen Gerhard Blum-Kwiatkowski – Konstelacje energetyczne

rok powstania: 1992

wymiary: 9 modułów, każdy: 30 x 30 cm

materiał/technika: sklejka, farba akrylowa

Kolekcja Galerii Labirynt


Praca Bluma-Kwiatkowskiego składa się z dziewięciu czarnych sześcianów jednakowej wielkości. Każdy z nich powstał w innym czasie pod wpływem pozytywnego impulsu energetycznego. W środku kostek znaleźć możemy ich numer oraz datę wykonania – jest to jednak niewidoczne dla osób odwiedzających. Sześciany tworzą układ w formie kwadratu. W przypadku “Konstelacji energetycznych” liczba wykorzystanych elementów tworzy zawsze kwadrat kolejnych liczb całkowitych (1, 4, 9, 16 itd.). Swoje prace artysta dostosowywał do przestrzeni wystawienniczych – odczytując wartość energetyczną wnętrza, decydował on o ramach układu i liczbie kostek. Zestawiając elementy powstałe w różnych czasach Blum-Kwiatkowski tworzył kompozycje o ciekawej historii, będące niewidocznym zapisem momentów z jego twórczości.

„Konstelacje energetyczne” to efekt fascynacji artysty redukowaniem formy dzieła artystycznego i tworzeniem obiektów, które oprócz swojej materialnej formy byłyby nośnikami pewnego rodzaju energii. Czarne sześciany tworzą układy budowane na zasadzie przypadkowości. Praca przy każdej kostce jest dla artysty momentem najwyższego doznania twórczego, które nie może być ograniczane innymi czynnikami takimi jak stres, naglące terminy czy złe samopoczucie. Zdaniem Bluma-Kwiatkowskiego sztuka wpływać ma na odbiorców i odbiorczynie, wywoływać uczucia, inspirować do samodzielnego tworzenia oraz pobudzać bardziej świadome postrzeganie rzeczywistości.

[tekst: Krystian Kamiński]

📖 Tekst łatwy

🇬🇧 Tekst w języku angielskim

🇺🇦 Tekst w języku ukraińskim

Kontakt w sprawie kolekcji

Jolanta Męderowicz

mederowicz@labirynt.com +48 81 466 59 20 wewn. 29

audiodeskrypcja pracy:

[tekst: Paulina Huzar, Magda Lisek; nagranie i mastering: Jan Tuźnik]

tyflografika:

[wykonanie: Monika Piróg]

opis w PJM:


[tłumaczenie: Wioletta Stępniak]

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Logotyp Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.