Mikołaj Smoczyński – The Secret Performance 3B

Mikołaj Smoczyński – The Secret Performance 3B

rok powstania: 1988

wymiary: 100 cm x 70 cm

materiał/technika: fotografia czarno-biała

Kolekcja Galerii Labirynt


Minimalistyczna, niemal abstrakcyjna praca Mikołaja Smoczyńskiego przedstawia ciemne pomieszczenie z równomiernie rozmieszczonymi kałużami wody na podłodze, którą autor potraktował jak swego rodzaju płótno. To działanie charakterystyczne dla tego artysty. Na początku swojej twórczości zajmował się on bowiem malarstwem, na fotografii skupił się pod wpływem sztuki konceptualnej. W kałużach widać odbijające się okna. Zdjęcie prezentuje kompozycję zaaranżowaną przez Smoczyńskiego w jego pracowni, która znajdowała się w nieistniejącym już budynku przy ulicy Zana 11 w Lublinie. Artysta jednak nie miał na celu tworzenia performansu, a jego działanie służyło jedynie wykonaniu fotografii. Uzyskane formy tworzą narrację o pamięci miejsca, postrzeganiu czasu oraz tego, co obecne i nieobecne, ale wciąż widzialne.

„The Secret Performance” to seria wielkoformatowych czarno-białych odbitek, skonstruowanych na podstawie spójnego zamysłu kompozycyjnego. Tytułowy performans (performance) ma tu jedynie znaczenie umowne. Nazywając prace w ten sposób, Smoczyński podkreśla zainscenizowane przez siebie akcje, które doprowadziły do powstania cyklu. Działania artysty mają potajemny (secret) charakter, ponieważ odbywały się zawsze bez udziału osób trzecich – służyły tylko wykonaniu fotografii, która jest ich jedynym dowodem. Zdjęcia te mają charakter malarski i kreacyjny, nie tylko ze względu na zrealizowane w pomieszczeniu działanie, ale również poprzez użycie środków wyrazu przynależnych malarstwu. Sposób budowania kompozycji i gra świateł – w tym przypadku użycie światła naturalnego, wpadającego przez oko obiektywu – przywodzą na myśl malarstwo abstrakcyjne.

[tekst: Krystian Kamiński]

📖 Tekst łatwy

🇬🇧 Tekst w języku angielskim

🇺🇦 Tekst w języku ukraińskim

Kontakt w sprawie kolekcji

Jolanta Męderowicz

mederowicz@labirynt.com +48 81 466 59 20 wewn. 29

audiodeskrypcja pracy:

[tekst: Kinga Kucewicz, Adrianna Śliwa; nagranie i mastering: Jan Tuźnik]

tyflografika:

[wykonanie: Konstanty Olech]

opis w PJM:


[tłumaczenie: Justyna Kieruzalska]

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Logotyp Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.