IMG_9598 , fot. Emilia Lipa

Nie sztuka poznać sztukę

Warsztaty są przeznaczone dla dzieci w wieku od 9 do 12 lat.

Zajęcia składają się z oprowadzania po aktualnej wystawie i części twórczej. Pozwalają bliżej poznać różnorodne nurty, pojęcia i techniki artystyczne oraz zaznajamiają młodych widzów ze środkami przekazu używanymi przez współczesnych twórców. Warsztaty uświadomią dzieciom i ich opiekunom/opiekunkom, że sztuka potrafi być bliska życiu i naszej codzienności, a formy wizualne stosowane przez artystów i artystki to rodzaj języka, który każdy może poznać i zrozumieć. Część plastyczna, inspirowana poznanymi dziełami, pozwoli usystematyzować zdobytą wiedzę i zachęci młodych odbiorców do dalszej eksploracji świata sztuki. Warsztaty odbywają się w ramach programu „Zima w mieście”.

Udział jest odpłatny; bilet: 1 zł/dziecko; opiekunom/opiekunkom dzieci uczestniczących w zajęciach przysługują bilety bezpłatne. Potrzebne materiały zapewnia Galeria Labirynt. Na warsztaty obowiązują zapisy: tel. 466 59 20 wewn. 32 / edu@labirynt.com (imię, nazwisko, wiek dziecka; w tytule e-maila prosimy wpisać datę i nazwę warsztatów). Warunkiem udziału jest otrzymanie maila zwrotnego od organizatora, potwierdzającego rezerwację (dot. zapisów drogą mailową). Zgłoszenia przyjmujemy do dnia poprzedzającego warsztaty lub do wyczerpania miejsc.