wróć
Podziel się:

Reagujemy! Otwarta Sieć Organizatorek i Organizatorów Kultury Projekt

01-3-2022 - 31-12-2023

Szczegóły projektu

Inicjujemy otwartą sieć, a wraz z nią cykl spotkań organizatorek i organizatorów kultury —zarówno tych pracujących w publicznych instytucjach w miastach wojewódzkich, ośrodkach kultury w mniejszych miejscowościach, jak i tych zaangażowanych w działania organizacji pozarządowych i niesformalizowanych kolektywów. Wspólnie z Wami chcielibyśmy zbudować przestrzeń wymiany idei i doświadczeń w temacie pracy w sektorze kultury z perspektywy społeczeństwa wielokulturowego. W kontekście kryzysu humanitarnego na granicy polsko-białoruskiej, agresji Rosji na Ukrainę czy zwiększającej się różnorodności etnicznej w Polsce, czujemy potrzebę nowego namysłu nad misją, programem, sposobami organizacji pracy i relacjami z odbiorcami i uczestniczkami wydarzeń kulturalnych.

Idea
Kryzys humanitarny na granicy polsko-białoruskiej, agresja Rosji na Ukrainę oraz zwiększająca się różnorodność etniczna w Polsce mobilizują środowisko kultury do nowego namysłu nad misją, programem, sposobami organizacji pracy i relacjami z odbiorcami i uczestniczkami wydarzeń kulturalnych. Jak otwierać instytucje i działania kulturalne na społeczeństwo wielokulturowe zarówno na poziomie programowania, a więc poruszanych tematów i zapraszanych do współpracy twórców i twórczyń, kontaktu z publicznością, jak i na poziomie zatrudnienia? Jak diagnozować tematy, które dla danej mniejszości są ważne? Czy tworzyć wydarzenia uniwersalne, czy skierowane tylko do jednej społeczności – o jej problemach, jej narzędziami, w jej języku, z jej aktorami i artystkami? Jak dziś definiować i urzeczywistniać misję instytucji kultury? Jak przygotować się na przyszłość?

Spotkania będą się odbywać co dwa miesiące w różnych miastach Polski, a ich opiekunami będą: Malta Festival Poznań, CK Zamek, Pawilon, Teatr Polski (Poznań), Europejskie Centrum Solidarności i Teatr Szekspirowski (Gdańsk), Teatr Powszechny i Strefa WolnoSłowa (Warszawa), Teatr Łaźnia Nowa i Centrum Wielokulturowe (Kraków), Galeria Labirynt (Lublin).

Dla kogo?
Otwarta sieć jest przeznaczona dla organizatorek i organizatorów kultury – zarówno tych pracujących w publicznych instytucjach w miastach wojewódzkich, ośrodkach kultury w mniejszych miejscowościach, jak i tych zaangażowanych w działania organizacji pozarządowych i niesformalizowanych kolektywów. Wspólnie z wami chcielibyśmy zbudować przestrzeń wymiany idei i doświadczeń w temacie pracy w sektorze kultury z perspektywy społeczeństwa wielokulturowego.

Harmonogram spotkań

27–28-6-2022

Poznań [Malta Festival, CK Zamek, Pawilon, Teatr Polski]

26–27-8-2022

Gdańsk [Europejskie Centrum Solidarności, Gdański Teatr Szekspirowski]

15–16-12-2022

Kraków [Teatr Łaźnia Nowa, Dom Utopii]

1–2-2-2023

Warszawa [Warszawskie Obserwatorium Kultury]

Formularz kontaktowy