wróć
Podziel się:

Reagujemy! Otwarta Sieć Ludzi Kultury Projekt

01-3-2022 - 31-12-2024

Szczegóły projektu

Reagujemy! to otwarta sieć ludzi kultury – zarówno tych pracujących w publicznych instytucjach w miastach wojewódzkich, ośrodkach kultury w mniejszych miejscowościach, jak i tych zaangażowanych w działania organizacji pozarządowych i niesformalizowanych kolektywów. Wspólnie chcemy budować przestrzeń wymiany idei i doświadczeń w temacie pracy w sektorze kultury z perspektywy społeczeństwa międzykulturowego. W kontekście kryzysu humanitarnego na granicy polsko-białoruskiej, agresji Rosji na Ukrainę czy zwiększającej się różnorodności etnicznej w Polsce, czujemy potrzebę nowego namysłu nad misją, programem, sposobami organizacji pracy i relacjami z odbiorcami i odbiorczyniami wydarzeń kulturalnych.

Misja
Misją otwartej sieci ludzi kultury Reagujemy! jest działanie na rzecz międzykulturowego i przyjaznego społeczeństwa poprzez łączenie zasobów, wypracowywanie i dzielenie się dobrymi praktykami w kulturze oraz poszerzanie przestrzeni do spotkania i dialogu.

Wizja
Działamy w polu kultury na rzecz zmiany społecznej, współtworząc solidarne społeczeństwo, otwarte na różnorodność, w którym wszystkie osoby mają równe prawa i możliwości, są traktowane z szacunkiem i uważnością.

Nasze wartości

  • Otwartość: budowanie dostępnej, przyjaznej i włączającej przestrzeni spotkania.
  • Różnorodność: docenianie różnych perspektyw i wsparcie otwartego dialogu i współpracy.
  • Równość: uznawanie głosów wszystkich i zapewnianie dostępu do zasobów kultury na równych prawach.
  • Wrażliwość: uważność na potrzeby innych, wzajemna troska i gotowość do działania.
  • Międzykulturowość: szacunek różnych kultur wobec siebie nawzajem i budowanie pomostów, by uczyć się razem żyć, tworzyć, pracować i wspierać.

Co robi Sieć?
Otwarta sieć ludzi kultury Reagujemy! zbiera, poddaje refleksji i upowszechnia praktyki i rozwiązania do pracy w obszarze kultury na rzecz międzykulturowego społeczeństwa.

Co możesz robić w Sieci?
W sieci Reagujemy! możesz uczyć się i dzielić wiedzą oraz doświadczeniem, by zwiększać swoje kompetencje w obszarze międzykulturowości.

Co Ty i Twoja organizacja możecie z tego mieć?
Zdobywacie wiedzę i doświadczenie, rozwijacie współpracę i sieć kontaktów. Współtworzycie otwarty, żywy katalog praktyk, który wspiera Ciebie i Twoją organizację w działaniu na rzecz międzykulturowego i przyjaznego społeczeństwa.

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Skontaktuj się z nami – krystian.kaminski@labirynt.com

Harmonogram spotkań

27–28-06-2022

Poznań [Malta Festival, CK Zamek, Pawilon, Teatr Polski]

26–27-08-2022

Gdańsk [Europejskie Centrum Solidarności, Gdański Teatr Szekspirowski]

15–16-12-2022

Kraków [Teatr Łaźnia Nowa, Dom Utopii]

1–2-02-2023

Warszawa [Warszawskie Obserwatorium Kultury]

3–4-04-2023

Warszawa [Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Warszawskie Obserwatorium Kultury]

5–6-06-2023

Lublin [Galeria Labirynt]

16–18-10-2023

Gdańsk, Sopot [Instytut Kultury Miejskiej]

Formularz kontaktowy