25-5-2022 - 25-5-2022

Galeria Labirynt

O wydarzeniu

Od 2019 roku Galeria Labirynt realizuje projekt „Galeria dla wszystkich” finansowany z programu Unii Europejskiej Erasmus+. Projekt opiera się na wyjazdach kadry edukacyjnej i wolontariuszy do zagranicznych instytucji sztuki współczesnej. Wyjazdy, czy inaczej mobilności, były oparte na job shadowing czyli obserwacji pracy edukatorów i edukatorek w wybranych muzeach w Hiszpanii, Grecji i Niemczech.  Instytuje goszczące to: MACBA Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, EMST National Museum of Contemporary Art Αthens, Hamburger Bahnhof – Museum für Gegenwart – Berlin.

Osoby biorące udział w wyjazdach obserwowały warsztaty edukacyjne i oprowadzania skierowane do osób dorosłych, osób w wieku senioralnym oraz osób z niepełnosprawnościami. W ramach wyjazdów odbywały się też spotkania z organizacjami pozarządowymi, które działają w obszarze włączania osób migranckich w działania kulturalne.

Podczas spotkania podsumowującego projekt uczestnicy i uczestniczki wyjazdów opowiedzą o instytucjach goszczących oraz przedstawią wybrane dobre praktyki dotyczące edukacji osób i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.


Spotkanie będzie tłumaczone na PJM przez Ewelinę Lachowską.

Uczestnicy i uczestniczki spotkania: Barbara Gryka, Krystian Kamiński, Emilia Lipa, Monika Rejman, Agata Sztorc-Gromaszek, Waldemar Tatarczuk.

Realizacja: Karol Jakóbczyk.

Komunikacja PJM: Wioletta Stępniak.

 

Projekt jest współfinansowany z programu Unii Europejskiej Erasmus+.

 

Cennik

Język

Kuratorzy

Audiodeskrypcja

Artyści/artystki

Oprowadzanie kuratorskie - formularz zgłoszeniowy dla grup