07-5-2021 - 07-5-2021

Wszędzie

O wydarzeniu

Zadaję sobie pytanie: „Czy miejska przestrzeń może posłużyć do skonstruowania choreografii?”.

Interesują mnie relacje między ulicami, a człowiekiem. Pociągają mnie niewielkie, miejskie obiekty – słupki, krawężniki, rozmaita mała architektura, ale także miejsca zapomniane i opuszczone. W tym wszystkim szukam oparcia i wsparcia. Wyobrażam to pejzaż, a jednocześnie żywą całość posiadająca organy. Miasto to archiwum traum.

W tej całej sieci niewidzialnych uwarunkowań i procesów, ciała wchłaniają ból tego organizmu, wywołany przez system nakładających się na niego opresji. Starają się go uzewnętrznić. Na mapie mojego i Waszych ciał chcę namierzyć punkty, gdzie ten ból jest najsilniejszy.

Chcę opowiedzieć o rzeczywistości wszystkich tych wykluczonych społecznie ciał, wrośniętych w miejską tkankę i razem z nią współodczuwających. Słowa, które usłyszycie będą stanowiły krzyk osób niegodzących się na piętnowanie i wykluczanie.

7 maja
godz. 18:00
Facebook Galerii Labirynt

Cennik

Język

Kuratorzy

Audiodeskrypcja

Artyści/artystki

O autorach

Filip Kijowski

Oprowadzanie kuratorskie - formularz zgłoszeniowy dla grup