11-1-2022 - 28-1-2022

Galeria Labirynt

O wydarzeniu

W jaki sposób można przełożyć dzieło sztuki na pomniejszoną wersję, za to możliwą do dotykania? Co to jest audiodeskrypcja i do czego jest nam potrzebna? Kto używa polskiego języka migowego?

Zapraszamy grupy przedszkolne i szkolne na warsztaty towarzyszące najnowszej wystawie edukacyjnej „Kolekcja Dostępna”, która łączy dwa tematy – sztukę współczesną i dostępność.
Podczas spotkania będziemy poznawać wybrane dzieła ze zbiorów Galerii Labirynt wykonane rozmaitymi technikami. Będzie można zobaczyć fotografie, rzeźby, obiekty oraz obrazy. Wszystkim pracom towarzyszą adaptacje do dotykania, a także opisy przeznaczone do słuchania. Dzieci i młodzież zostaną zachęcone do sprawdzenia, jak zwiedza się wystawę z wyłączeniem niektórych zmysłów. Będziemy doświadczać sztuki na nowo. Na koniec uczestnicy i uczestniczki warsztatów wykonają własne prace twórcze inspirowane wybranymi dziełami.
Forma prowadzenia zajęć zostanie dopasowana do grupy wiekowej biorącej udział w warsztatach.

Więcej informacji o wystawie „Kolekcja Dostępna”

Miejsce: Galeria Labirynt, ul. Popiełuszki 5, Lublin

Warsztaty odbywają się od wtorku do piątku w godzinach 9.00–16.00. Konieczne jest wcześniejsze ustalenie terminu. Czas trwania spotkania to ok. 60 minut. Zajęcia są odpłatne; bilet: 4 zł/os., opiekunom grup zorganizowanych i osobom z niepełnosprawnościami przysługuje bilet bezpłatny. Galeria zapewnia wszystkie potrzebne materiały. Informacje oraz zapisy telefonicznie 81 466 59 20 lub mailowo edu@labirynt.com.

Dbając o bezpieczeństwo uczestników_czek warsztatów, ograniczyliśmy liczbę osób biorących udział w zajęciach. Przypominamy również o obowiązku zakrywania ust i nosa. Regularnie dezynfekujemy powierzchnie w galerii, udostępniamy płyn do dezynfekcji rąk.

Cennik

Bilet: 4 zł/os., opiekunom/opiekunkom grup zorganizowanych i osobom z niepełnosprawnościami przysługuje bilet bezpłatny

Język

polski

Kuratorzy

Audiodeskrypcja

Artyści/artystki

Oprowadzanie kuratorskie - formularz zgłoszeniowy dla grup