Współpraca

Galeria Arsenał w Białymstoku, Galeria BWA w Zielonej Górze, Tygodnik Polityka, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, Galeria Artsvit w Dniprze, Centrum Sztuki Współczesnej Bunker w Czerniowcach, Muzeum Sztuki Współczesnej Odessy, Muzeum Sztuki Petach Tikva, MACBA Museu d’Art Contemporani de Barcelona, Documenta Creaciones Multimedia Avanzadas SL, ECCOM Centro Europeo per l’Organizzazione e il Management Culturale -European centre for cultural organisation and management associazione, Muzej novejše zgodovine Slovenije, National Museum of Contemporary Art, Ateny, Instytut Psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wydział Artystyczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Stowarzyszenie Homo Faber, Stowarzyszenie „Otwieracz”, Fundacja Likejon, Fundacja Kultury Bez Barier, Fundacja HerStory, Fundacja Kultury Audiowizualnej Beetle, Fundacja Geografie Kulturowe w Kijowie, Fundacja tu obok, Lubelska Szkoła Superbabci i Superdziadka, Centrum Aktywizacji Osób z Niepełnosprawnością KUL, Dom Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty w Lublinie, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej, Krajowe Towarzystwo Autyzmu oddział lubelski, Ośrodek Psychiatrii Środowiskowej i Psychoterapii Ex CORDIS

 

Wypożyczanie prac

Galeria Labirynt w Lublinie wypożycza dzieła sztuki z kolekcji własnej na wystawy i ekspozycje w kraju i za granicą. Wnioskujący powinien zgłosić zamiar wypożyczenia dzieł do Dyrektora Galerii Labirynt drogą oficjalną na adres pocztowy bądź e-mailowy w terminie najpóźniej trzy miesięcznym przed planowaną datą wystawy. Wniosek o użyczenie dzieł powinien zawierać następujące informacje: listę dzieł, okres planowanego wypożyczenia, miejsce eksponowania, tytuł  wystawy i jej podstawowe dane, daty otwarcia i zamknięcia wystawy, dane kontaktowe organizatora i osób odpowiedzialnych za organizację wypożyczenia (e-mail, adres, telefon), dane do umowy użyczenia: pełną nazwę organizatora, adres i imienne wskazanie osób uprawnionych przez Wypożyczającego do podpisywania umów użyczeń.
Decyzję o użyczeniu dzieła podejmuje Dyrektor Galerii Labirynt w Lublinie na podstawie opinii o stanie konserwatorskim zachowania obiektu. Decyzja zależy też od: planów wystaw w Galerii Labirynt w Lublinie, terminu i kolejności zgłoszenia wniosku o użyczenie, warunków bezpieczeństwa transportu oraz warunków klimatycznych w miejscu eksponowania, a także od rangi wystawy, do której dzieła zostaną użyczone. Wypożyczający zobowiązuje się do zabezpieczenia warunków i kosztów związanych z wypożyczeniem dzieł, w tym do pokrycia kosztów wyspecjalizowanej firmy transportującej oraz do pokrycia kosztów ubezpieczenia dzieł w czasie transportu i w miejscu eksponowania, (tj. od gwoździa do gwoździafrom nail to nail).
Pozytywną decyzję o użyczeniu dzieł potwierdza pisemna Umowa użyczenia sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Podpisany egzemplarz umowy powinien być złożony w siedzibie Galerii Labirynt w Lublinie na miesiąc przed planowanym wypożyczeniem, a termin i szczegóły odbioru dzieł uzgodnione na co najmniej dwa tygodnie przed ich planowanym odbiorem.