Rada programowa:

prof. Mirosław Bałka
Urodzony 16 grudnia 1958 w Warszawie. Jest rzeźbiarzem, zajmuje się również rysunkiem, filmem eksperymentalnym i dźwiękiem. Profesor na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Mieszka i pracuje w Otwocku.

Janusz Byszewski
Urodzony 31 sierpnia 1952 roku w Inowrocławiu. Niezależny twórca i animator kultury, projektant sytuacji twórczych, wykładowca akademicki. W latach 1989-2018 kurator Laboratorium Edukacji Twórczej w Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie.

dr hab. Andrzej Kapusta
Profesor UMCS, kierownik Zakładu Antropologii Kultury i Filozofii Społecznej WFiS UMCS w Lublinie, wiceprezes Fundacji OSF-P. Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. 

dr hab. Marcin Lachowski
Urodzony w 1975 roku. Adiunkt w Zakładzie Historii Sztuki i Kultury Nowoczesnej UW. Zajmuje się sztuką współczesną i historią krytyki artystycznej.

dr Agnieszka Ziętek
Adiunkt w Katedrze Administracji Publicznej. W 2011 roku obroniła doktorat pod kierunkiem prof. Jana Hudzika. Zajmuje się problematyką z pogranicza socjologii i politologii. Realizuje badania z zakresu partycypacji społecznej i społeczeństwa obywatelskiego, polityki równościowej, jak również społecznych i politycznych oddziaływań i uwikłań sztuki.

Rada programowa – PDF do pobrania