Poznaj nasz zespół

Dyrektor

Waldemar Tatarczuk

galeria@labirynt.com

+48 81 466 59 20

Asystentka

Gabriela Gawęda

gabriela.gaweda@labirynt.com

+48 81 466 59 20 wewn. 22

Dział programowy

Dominika Żurawska (kierowniczka Działu Programowego)

dominika.zurawska@labirynt.com

+48 81 466 59 20 wewn. 22

Alicja Gieleta (specjalistka ds. promocji)

alicja.burek@labirynt.com

+48 81 466 59 20 wewn. 24

Karol Jakóbczyk (specjalista ds. nowych mediów)

karol.jakobczyk@labirynt.com

+48 81 466 59 20 wewn. 30

Krystian Kamiński (specjalista ds. tłumaczeń i edukacji)

krystian.kaminski@labirynt.com

+48 81 466 59 20 wewn. 23

Diana Kołczewska (specjalistka ds. realizacji wystaw i dokumentacji sztuki)

diana.kolczewska@labirynt.com

+48 81 466 59 20 wewn. 26

Emilia Lipa (projektantka graficzna)

emilia.lipa@labirynt.com

+48 81 466 59 20 wewn. 24

Michał Rachwalski

michal.rachwalski@labirynt.com

+48 81 466 59 20 wewn. 23

Monika Rejman (specjalistka)

monika.rejman@labirynt.com

48 81 466 59 20 wewn. 22

Alicja Sienkiewicz (specjalistka ds. promocji)

alicja.sienkiewicz@labirynt.com

+48 81 466 59 20 wewn. 24

Wioletta Stępniak (specjalistka ds. polskiego języka migowego)

wioletta.stepniak@labirynt.com

Agata Sztorc-Gromaszek (kuratorka programu edukacyjnego, koordynatorka dostępności)

agata.sztorc@labirynt.com / edu@labirynt.com

+48 81 466 59 20 wewn. 23

Mateusz Wszelaki (kurator Curortu Vieniava)

mateusz.wszelaki@labirynt.com

Dział administracji

Joanna Smagowska (kierowniczka administracyjna)

administracja@labirynt.com

+48 81 466 59 21 wewn. 28

Jarosław Mitura (montażysta)

jaroslaw.mitura@labirynt.com

+48 81 466 59 20 wewn. 34

Barbara Białoch (pracownica gospodarcza)

Dział księgowości

Bożena Wierzbicka-Krzysiak (główna księgowa)

finanse@labirynt.com

+48 81 466 59 21 wewn. 27

Katarzyna Fus (specjalistka ds. finansowo-księgowych)

katarzyna.fus@labirynt.com

+48 81 466 59 21 wewn. 27

Inspektor danych osobowych

Łukasz Droździel

iodo@labirynt.com

Księgarnia

Adam Oroń (opiekun ekspozycji/księgarnia/specjalista ds. grafiki)

adam.oron@labirynt.com

+48 81 466 59 20 wewn. 30

Ivanna Buniak (opiekunka ekspozycji)

+48 81 466 59 20 wewn. 25

Olena Roik (opiekunka ekspozycji)

elena.roik@labirynt.com

+48 81 466 59 20 wewn. 25

Dmytro Shtaferun (opiekun ekspozycji)

+48 81 466 59 20 wewn. 25

Anna Stępniak (opiekunka ekspozycji)

+48 81 466 59 20 wewn. 25