Dostępność

 

DOSTĘPNOŚĆ GALERII LABIRYNT DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

– siedziba Galerii Labirynt (ul. Popiełuszki 5) oraz Galeria Labirynt | Plaza (ul. Lipowa 13) są pozbawione barier architektonicznych, niemal wszystkie wydarzenia dzieją się na kondygnacji, w której występują niewielkie różnice poziomów niwelowane pochylniami, jedynie Galeria Labirynt 2 (ul. Grodzka 3) ma przestrzenie wystawiennicze również na poziomie -1, dokąd prowadzą kręte schody
– współpracujemy z przysięgłymi tłumaczami języka migowego przy organizacji oprowadzań kuratorskich, warsztatów, dyskusji i pokazów filmowych
– każdy wernisaż tłumaczony jest na polski język migowy, w ramach otwarcia odbywa się krótka prezentacja wystawy w języku migowym
– wystawom towarzyszą materiały ułatwiające odbiór prezentowanych prac (m.in. tyflomateriały, czarnodruk)
– warsztaty edukacyjne i oprowadzania po wystawie mogą być uzupełnione o audiodeskrypcje prowadzone na żywo przez pracowników działu edukacji i opiekunów ekspozycji
– w księgarni można wypożyczyć wózek oraz nauszniki wyciszające na czas pobytu w Galerii
– psy asystujące są w Galerii mile widziane (podobnie pozostałe zwierzęta); w księgarni jest dla nich miska z wodą

Plan budynku Galerii Labirynt można pobrać ze strony (Plan Galerii Labirynt).
Przewodnik omawiający zasady wizyty w Galerii Labirynt można pobrać ze strony (Przewodnik).

Bilet wstępu do Galerii Labirynt na wystawy i warsztaty kosztuje 1 zł. Osobom z niepełnosprawnościami i osobom wspierającym przysługuje bezpłatny bilet wstępu na wystawę i warsztaty.

Dojazd do galerii może być realizowany komunikacją Zarządu Transportu Miejskiego. Według informacji przewoźnika linie dojeżdżające w pobliże budynku przy ul. Popiełuszki obsługiwane są przez pojazdy niskopodłogowe (linie 4, 11, 13 15, 55 w całości, linia 2 w soboty i niedziele).

 

ZWIEDZANIE WYSTAW

Istnieje możliwość organizacji indywidualnego lub grupowego zwiedzania aktualnie prezentowanych wystaw. Pracownicy Galerii dostosują scenariusz wizyty do potrzeb zwiedzających. Nie wiąże się to z dodatkowymi opłatami. Dodatkowe zwiedzanie ekspozycji w polskim języku migowym (realizowane przy współpracy z tłumaczem, prowadzone przez pracowników galerii lub Głuchych współpracowników) wymaga wcześniejszego uzgodnienia terminu.

W przypadku spraw dotyczących osób Głuchych prosimy o kontakt z Justyną Kieruzalską pod adresem justyna.kieruzalska@labirynt.com

Zapisy przyjmowane są mailowo lub telefonicznie (dane kontaktowe na dole strony).

Zwiedzanie wystaw realizowane w polskim języku migowym lub tłumaczone na polski język migowy wymaga zgłoszenia z tygodniowym wyprzedzeniem.

 

OTWARTY LABIRYNT – ZAJĘCIA EDUKACYJNE

Warsztaty twórcze pozwalają zgłębić tajniki sztuki współczesnej. Spotkania są oparte na zwiedzaniu aktualnych wystaw w Galerii Labirynt, a także na zadaniach plastycznych, które pomagają lepiej zrozumieć prezentowany temat.

Działania w ramach programu Otwarty Labirynt są adresowane do wszystkich grup wiekowych i społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem osób z utrudnionym dostępem do kultury. Warsztaty przeznaczone są dla grup zorganizowanych. Istnieje możliwość opracowania zajęć dostosowanych do potrzeb grupy w oparciu o wybrany przez nią temat. Nasz zespół edukatorów i edukatorek jest przygotowany do prowadzenia zajęć dedykowanych grupom osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i/lub niepełnosprawnościami intelektualnymi i sensorycznymi.
Warsztaty realizowane w polskim języku migowym lub tłumaczone na polski język migowy wymagają zgłoszenia z tygodniowym wyprzedzeniem.

Udział jest bezpłatny, Galeria Labirynt zapewnia potrzebne materiały. Konieczne jest wcześniejsze ustalenie terminu.
Zapisy przyjmowane są mailowo lub telefonicznie (dane kontaktowe na dole strony).

 

Galeria Labirynt jest partnerem ogólnopolskiego Festiwalu Kultury bez Barier. Szczegóły dostępne są tutaj.

W 2017 roku dołączyliśmy jako partner do kolejnej edycji projektu „Encyklopedii Sztuki w Polskim Języku Migowym”. Szczegóły dostępne są tutaj.

 

KONTAKT
mail: edu@labirynt.com
telefon: +48 81 466 59 20 wewn. 32

Podczas rozmowy lub w treści maila prosimy o podanie: daty zwiedzania/warsztatów, liczby osób, rodzaju niepełnosprawności, które mają uczestnicy i uczestniczki (jeśli dotyczy), w tym zwłaszcza występujących trudności związanych z komunikacją oraz wykorzystywanych alternatywnych i wspomagających sposobach komunikacji.
Informacje te pomogą nam zaproponować scenariusz wydarzenia oraz przygotować materiały edukacyjne.