DOSTĘPNOŚĆ

 

Galeria Labirynt jest instytucją otwartą dla wszystkich odbiorców, bez względu na wiek, pochodzenie, czy stopień sprawności. Dostępność jest ważnym obszarem naszego programu, dlatego też staramy się przygotowywać nasze działania w myśl projektowania uniwersalnego, czyli w sposób przystępny dla wszystkich.

 

Deklaracja dostępności

Galeria Labirynt zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.labirynt.com.

Strona internetowa www.labirynt.com została założona w 2010 roku.

Oświadczenie sporządzono dnia: 22.06.2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Galerię Labirynt.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Strona nie umożliwia zatrzymania pokazów slajdów i innych treści zmieniających się w czasie,
 • Do kilku elementów użytkownik nie ma dostępu z poziomu klawiatury,
 • Struktura nagłówkowa strony posiada błędy,
 • Nie we wszystkich miejscach strony stosowany jest właściwy kontrast pomiędzy tłem, a tekstem,
 • W niektórych miejscach strony tekst występuje jako grafika,
 • Występują błędy kodu HTML i CSS,
 • W serwisie występują linki, których użycie powoduje otwarcie nowej zakładki o czym użytkownik nie jest o tym ostrzegany,
 • Strona nie wykrywa automatycznie błędów podczas korzystania z wyszukiwarki,
 • Nie wszystkie grafiki na stronie posiadają tekst alternatywny,
 • W materiałach wideo brak jest dodanej audiodeskrypcji,
 • Niektóre filmy w polskim języku migowym nie posiadają polskich napisów.

Jesteśmy w trakcie przygotowywania nowej strony internetowej.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agata Sztorc, agata.sztorc@labirynt.com. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 81 466 59 20. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej Galerii Labirynt lub jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Galeria Labirynt w razie możliwości zrealizuje żądania niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, Galeria Labirynt poinformuje o tym wnoszącego żądanie i zaproponuje termin realizacji żądania. W przypadku, gdy zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Galeria Labirynt zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji. Prosimy o kontakt z osobą wskazaną poniżej.

W przypadku, gdy Galeria Labirynt odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowe lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

GALERIA LABIRYNT, ul. ks. J. Popiełuszki 5, Lublin

Przewodnik omawiający zasady wizyty w Galerii Labirynt można pobrać ze strony (Przewodnik).

Główna siedziba Galerii Labirynt przy ul. Popiełuszki 5 znajduje się w parterowym budynku dawnych warsztatów samochodowych. Plan przedstawiający układ pomieszczeń można pobrać ze strony (Plan Galerii Labirynt). Większość organizowanych tu wydarzeń odbywa się na parterze. Informacje o podjazdach i szerokościach drzwi znajdują się poniżej.

Pod Galerią Labirynt można zaparkować. Parking zawiera miejsce postojowe oznaczone niebieską kopertą o wymiarach 360 cm (głębokość) na 620 cm (długość). Istnieje też możliwość podjechania i zatrzymania się pod samym wejściem do Galerii w celu zostawienia osób odwiedzających instytucję.

Dojazd do Galerii może być realizowany komunikacją Zarządu Transportu Miejskiego. Według informacji przewoźnika linie dojeżdżające w pobliże budynku przy ul. Popiełuszki 5 obsługiwane są przez pojazdy niskopodłogowe (linie 4, 11, 13 15, 55 w całości, linia 2 w soboty i niedziele).

Dotarcie do Galerii jest możliwe się z trzech najbliższych przystanków autobusowych: Galeria Labirynt 01, Galeria Labirynt 02 oraz Głowackiego 01. Z przystanków Galeria Labirynt 01 i Galeria Labirynt 02 do instytucji prowadzą bezpieczne przejścia z sygnalizacją świetlną i dźwiękową oraz z obniżonymi krawężnikami. Droga z przystanku Głowackiego 01 prowadzi przez jedno przejście dla pieszych zawierające sygnalizację świetlną i dźwiękową oraz jedno przejście nie zawierające sygnalizacji. Droga z tego przystanku prowadzi także przez chodnik, który jest miejscami uszkodzony, może więc być trudno poruszać się po nim na wózku.

Drzwi wejściowe do budynku są dwuskrzydłowe, ale odblokowane jest jedynie prawe skrzydło, które otwiera się na zewnątrz. Drzwi są wykonane ze szkła i metalu, na wysokości wzroku stojącej osoby przyklejono na nich czarne taśmy ostrzegawcze. Otwarcie drzwi następuje poprzez pociągnięcie pionowego uchwytu i wymaga włożenia dosyć dużej siły. W czasie ciepłych miesięcy drzwi są otwierane na oścież. Szerokość przejazdu wynosi 90 cm. Wysokość progu w drzwiach wynosi 3 cm.

Po lewej stronie drzwi znajduje się domofon.

Kasa biletowa znajduje się w księgarni, po prawej stronie od drzwi wejściowych do budynku. Prowadzi do niej bardzo stromy podjazd o pochyłości 90 stopni, niedostępny do przekroczenia na wózku. Drzwi do księgarni są przesuwne, zrobione ze szkła, na wysokości wzroku stojącej osoby naklejone są na nich czarne taśmy ostrzegawcze. Szerokość otwartych drzwi wynosi 152 cm. W godzinach pracy Galerii drzwi są zawsze otwarte.

Na wprost drzwi wejściowych znajdują się dwuskrzydłowe, szklane drzwi prowadzące do korytarza. Na drzwiach, na wysokości wzroku stojącej osoby umieszczono czarne naklejki ostrzegawcze. W momencie otwarcia obu skrzydeł szerokość przejazdu wynosi 174 cm. Aby przejechać przez drzwi należy pokonać podjazd o nachyleniu 23 stopni.

W korytarzu, po lewej stronie, znajduje się dostępna toaleta. Są to pierwsze szare drzwi oznaczone czarnymi naklejkami. Drzwi otwierają się na zewnątrz, z użyciem klamki. Szerokość przejazdu przez drzwi do toalety wynosi 100 cm. W pomieszczeniu zamontowane są dwa uchwyty, jeden z lewej strony toalety, drugi z lewej strony umywalki. W pomieszczeniu zamontowany jest alarm przyzywowy.

W przestrzeni instytucji znajduje się kilka podjazdów o różnych kątach nachylenia. Pierwszy z nich znajduje się w korytarzu koło dostępnej toalety, prowadzi z korytarza do Foyer i Sali Czarnej. Nachylenie podjazdu wynosi 7 stopni. Po lewej stronie znajdują się dwuskrzydłowe drzwi prowadzące do Foyer. Szerokość przejazdu w momencie otwarcia obu skrzydeł wynosi 168 cm. Po prawej stronie we Foyer znajduje się wejście do Sali Czarnej. Szerokość wejścia wynosi 112 cm, może być zamknięte przesuwnymi drzwiami, których odsunięcie wymaga sporo siły. Do Sali Czarnej prowadzi podjazd o nachyleniu 7,5 stopnia.

Podjazd prowadzący do Galerii Edu ma kąt nachylenia 13 stopni i prowadzi przez dwuskrzydłowe drzwi o szerokości 138 cm. Droga prowadząca do Sali Edukacyjnej wiedzie przez bardzo stromy podjazd, którego kąt nachylenia wynosi 25 stopni. Podjazd znajduje się przy dwuskrzydłowych drzwiach, których szerokość wynosi 128 cm. Bezpośrednio za drzwiami, po lewej stronie, na wysokości głowy, wisi drewniana skrzynka z kablami. Drzwi prowadzące do Sali Edukacyjnej są dwuskrzydłowe, otwierane na zewnątrz. Szerokość przejazdu, gdy oba skrzydła są otwarte, wynosi 139 cm.

 

GALERIA LABIRYNT 2, ul. Grodzka 3, Lublin

Drugi oddział instytucji, Galeria Labirynt 2, znajduje się na Starym Mieście, gdzie po godzinie 12:00, zabroniony jest wjazd samochodów. Najbliższe miejsce parkingowe oznaczone kopertą znajduje się na Placu Łokietka, naprzeciwko Ratusza.

Galeria Labirynt 2 jest zazwyczaj otwarta po godzinie 15:00.

Dojazd do Galerii może być realizowany komunikacją Zarządu Transportu Miejskiego. Według informacji przewoźnika linie dojeżdżające w pobliże budynku przy ul. Królewskiej na przystanku Brama Krakowska 02 obsługiwane są przez pojazdy niskopodłogowe (linie 4, 39, 904), na przystanku Brama Krakowska 04 (1, 6, 17, 23, 156, 160, 950), Brama Krakowska 01 (1, 4, 6, 17, 39), Brama Krakowska 03 (5, 22, 52).

Wejście do Galerii jest niedostępne dla osób poruszających się na wózkach, ponieważ do drzwi prowadzą dwa wysokie schody i próg. Galeria Labirynt 2 znajduje się na parterze, ale ma przestrzenie wystawiennicze również na poziomie -1, dokąd prowadzą bardzo strome, wąskie schody.

W Galerii Labirynt 2 nie ma toalety ani specjalnego miejsca wyznaczonego na kasę.

 

GALERIA LABIRYNT | PLAZA, ul. Lipowa 13, Lublin

Trzeci oddział Galerii Labirynt znajduje się w Centrum Handlowym Plaza, wejście do instytucji jest od zewnątrz, od ul. Ofiar Katynia. Wydarzenia programowe w Galerii Labirynt Plaza odbywają się zawsze na parterze.

Zaparkowanie samochodu możliwe jest pod Centrum Handlowym Plaza, przy ul. Ofiar Katynia. Znajdują się tam trzy miejsca parkingowe oznaczone kopertami.

Dojazd do Galerii może być realizowany komunikacją Zarządu Transportu Miejskiego. Według informacji przewoźnika linie dojeżdżające w pobliże budynku przy ul. Lipowej obsługiwane są przez pojazdy niskopodłogowe (linie 8, 15, 20, 32, 40, 44, 155, 151, 158 , linie 11 i 30 tylko w dzień powszedni).

Dwa najbliższe przystanki to Lipowa Cmentarz 01 oraz Lipowa Cmentarz 02. Z obu przystanków można dotrzeć do Galerii Labirynt Plaza przechodząc przez przejścia dla pieszych oznaczone sygnalizacją świetlną i dźwiękową oraz z obniżonymi krawężnikami.

Do Galerii Labirynt Plaza prowadzą szklane drzwi. Na przeciwko wejścia, za półkolistym, wysokim murkiem znajduje się kasa.

 

We wszystkich siedzibach Galerii Labirynt mile widziane są psy przewodniki (i inne asystujące zwierzęta).

W żadnej z siedzib Galerii Labirynt nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

We wszystkich trzech siedzibach nie ma pętli indukcyjnych ani możliwości skorzystania z tłumacza Polskiego Języka Migowego on-line. Duża część kadry Galerii Labirynt ukończyła kurs Polskiego Języka Migowego na poziomie podstawowym lub zaawansowanym.

Galeria może zapewnić asystenta, który przyjdzie na przystanek i wesprze osobę w dotarciu do wybranej siedziby. Istnieje możliwość umówienia się na oprowadzanie po wystawie wzbogacone o audiodeskrypcję na żywo. Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem +48 81 466 59 20 wewn. 32.

 

ZWIEDZANIE WYSTAW

Istnieje możliwość organizacji indywidualnego lub grupowego zwiedzania aktualnie prezentowanych wystaw. Pracownicy Galerii dopasują scenariusz wizyty do potrzeb zwiedzających. Nie wiąże się to z dodatkowymi opłatami. Dodatkowe zwiedzanie ekspozycji w Polskim Języku Migowym (realizowane przy współpracy z tłumaczem, prowadzone przez pracowników galerii lub Głuchych współpracowników) wymaga wcześniejszego uzgodnienia terminu z 7-dniowym wyprzedzeniem.

W przypadku spraw dotyczących osób Głuchych prosimy o kontakt z Agatą Sztorc pod adresem agata.sztorc@labirynt.com, 81 466 59 20.

 

OTWARTY LABIRYNT – ZAJĘCIA EDUKACYJNE

Warsztaty twórcze pozwalają zgłębić tajniki sztuki współczesnej. Spotkania są oparte na zwiedzaniu aktualnych wystaw w Galerii Labirynt, a także na zadaniach plastycznych, które pomagają lepiej zrozumieć prezentowany temat.

Działania w ramach programu Otwarty Labirynt są adresowane do wszystkich grup wiekowych i społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem osób z utrudnionym dostępem do kultury. Warsztaty przeznaczone są dla grup zorganizowanych. Istnieje możliwość opracowania zajęć dostosowanych do potrzeb grupy w oparciu o wybrany przez nią temat. Nasz zespół edukatorów i edukatorek jest przygotowany do prowadzenia zajęć dedykowanych grupom osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i/lub niepełnosprawnościami intelektualnymi i sensorycznymi. Warsztaty realizowane w polskim języku migowym lub tłumaczone na polski język migowy wymagają zgłoszenia z tygodniowym wyprzedzeniem.

Udział jest bezpłatny, Galeria Labirynt zapewnia potrzebne materiały. Konieczne jest wcześniejsze ustalenie terminu. Zapisy przyjmowane są mailowo lub telefonicznie: edu@labirynt.com, 81 466 59 20.

 

Galeria Labirynt jest partnerem ogólnopolskiego Festiwalu Kultury bez Barier. W 2017 roku dołączyliśmy, jako partner do kolejnej edycji projektu „Encyklopedii Sztuki w Polskim Języku Migowym”.

 

Zdjęcie. Na pierwszym planie chodnik z betonowej kostki, prowadzący do budynku galerii. Po lewej stronie widać fragment żółtego kiosku. Po obu stronach chodnika trawnik.

Zdjęcie. Miejsce parkingowe oznaczone niebieską kopertą.

Zdjęcie. Na pierwszym planie chodnik z betonowej kostki z małym uskokiem. W tle trawnik.

Zdjęcie. Na pierwszym planie chodnik z kostki betonowej z łagodnym podjazdem prowadzącym do drzwi wejściowych.

Zdjęcie. Szklane drzwi wejściowe z otwartym prawym skrzydłem. Po obu stronach poręcze.

Zdjęcie. Widok z góry. Próg drzwi wejściowych.

Zdjęcie. Wnętrze księgarni. Za przeszklonymi drzwiami regał z książkami, po prawej stronie pomarańczowy fotel, po lewej stronie wieszak z koszulkami. Na podłodze płytki z niewielkim podjazdem.

Zdjęcie. Korytarz. Otwarte szklane drzwi. Podłoga z niewielkim podjazdem. W tle wnętrze sali wystawowej.

Zdjęcie. Szare drzwi toalety z czarnymi oznaczeniami.

Zdjęcie. Wnętrze toalety. Po prawej stronie sedes z poręczą. Po lewej stronie nisko zawieszona umywalka z poręczą.

Zdjęcie. Szara podłoga w korytarzu. Białe ściany i szare drzwi.

Zdjęcie. Szare drzwi z otwartym prawym skrzydłem. Za drzwiami wnętrze z pomarańczową sofą.

Zdjęcie. Drewniana podłoga z łagodnym podjazdem do sali. Po lewej stronie podjazdu poręcz. Czarne ściany.

Zdjęcie. Otwarte szare drzwi. Za nimi korytarz z kolejnymi drzwiami. Po prawej stronie wieszak na ubrania.

Zdjęcie. Korytarz. Po prawej stronie wieszak na ubrania i zamknięte drzwi. Po lewej stronie na ścianie wisi drewniana skrzynka z kablami.

Zdjęcie. Szare, dwuskrzydłowe drzwi otwarte na oścież. Za nimi wnętrze sali.