DOSTĘPNOŚĆ

DOSTĘPNOŚĆ GALERII LABIRYNT DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Galeria Labirynt jest instytucją otwartą dla wszystkich odbiorców, bez względu na wiek, pochodzenie czy stopień sprawności. Dostępność jest ważnym obszarem naszego programu, dlatego też staramy się przygotowywać nasze działania w myśl projektowania uniwersalnego, czyli w sposób przystępny dla wszystkich. Staramy się, aby nasza kadra także rozwijała swoją świadomość w związku z dostępnością, dlatego duża część naszego Działu Programowego wzięła udział w szkoleniu przeprowadzonym przez Fundację Kultury Bez Barier.

– bilet wstępu do Galerii Labirynt na wystawy i warsztaty kosztuje 9 zł, osobom z niepełnosprawnościami i osobom wspierającym przysługuje bilet bezpłatny
– współpracujemy z przysięgłymi tłumaczami języka migowego przy organizacji oprowadzań kuratorskich, warsztatów, dyskusji i pokazów filmowych
– każdy wernisaż oraz wybrane wydarzenia tłumaczone są na polski język migowy
– wystawom towarzyszą materiały ułatwiające odbiór prezentowanych prac (m.in. tyflomateriały, czarnodruk)
– warsztaty edukacyjne i oprowadzania po wystawie mogą być uzupełnione o audiodeskrypcje prowadzone na żywo przez edukatorki i edukatorów
– psy asystujące są w Galerii mile widziane (podobnie pozostałe zwierzęta)

Siedziby Galerii Labirynt (ul. Popiełuszki 5) oraz Galeria Labirynt | Plaza (ul. Lipowa 13) znajdują się na parterze, niemal wszystkie wydarzenia dzieją się na kondygnacji, w której występują niewielkie różnice poziomów niwelowane pochylniami. Do siedziby Galeria Labirynt 2 (ul. Grodzka 5) prowadzą dwa wysokie stopnie, galeria ma też przestrzenie wystawiennicze również na poziomie -1, dokąd prowadzą kręte schody.

Plan budynku Galerii Labirynt przy ul. Popiełuszki 5 można pobrać ze strony (Plan Galerii Labirynt).
Przewodnik omawiający zasady wizyty w Galerii Labirynt można pobrać ze strony (Przewodnik).

DOJAZD DO GALERII LABIRYNT, UL. POPIEŁUSZKI 5

Dojazd do Galerii może być realizowany komunikacją Zarządu Transportu Miejskiego. Według informacji przewoźnika linie dojeżdżające w pobliże budynku przy ul. Popiełuszki 5 obsługiwane są przez pojazdy niskopodłogowe (linie 4, 11, 13 15, 55 w całości, linia 2 w soboty i niedziele).

Dotarcie do Galerii jest możliwe się z trzech najbliższych przystanków autobusowych: Galeria Labirynt 01, Galeria Labirynt 02 oraz Głowackiego 01. Z przystanków Galeria Labirynt 01 i Galeria Labirynt 02 do instytucji prowadzą bezpieczne przejścia z sygnalizacją świetlną i dźwiękową oraz z obniżonymi krawężnikami. Droga z przystanku Głowackiego 01 prowadzi przez jedno przejście dla pieszych zawierające sygnalizację świetlną i dźwiękową oraz jedno przejście nie zawierające sygnalizacji. Droga z tego przystanku prowadzi także przez chodnik, który jest miejscami uszkodzony, może więc być trudno poruszać się po nim na wózku.

Możemy zapewnić asystenta, który przyjdzie na przystanek i wesprze osobę w dotarciu do Galerii. W przypadku potrzeby zapewnienia asystenta prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem +48 81 466 59 20 wewn. 32.

Pod budynek Galerii można podjechać samochodem od ul. Popiełuszki. Przy samym budynku znajduje się parking zawierający miejsce postojowe oznaczone niebieską kopertą o wymiarach 360 cm (głębokość) na 620 cm (długość). Przestrzeń między parkingiem a ścieżką prowadzącą do wejścia jest wysypana żwirem, który może utrudnić poruszanie się na wózku. Istnieje możliwość podjechania i zatrzymania się pod samym wejściem do Galerii w celu zostawienia osób odwiedzających instytucję.

ZWIEDZANIE WYSTAW

Istnieje możliwość organizacji indywidualnego lub grupowego zwiedzania aktualnie prezentowanych wystaw. Pracownicy Galerii dostosują scenariusz wizyty do potrzeb zwiedzających. Nie wiąże się to z dodatkowymi opłatami. Dodatkowe zwiedzanie ekspozycji w polskim języku migowym (realizowane przy współpracy z tłumaczem, prowadzone przez pracowników galerii lub Głuchych współpracowników) wymaga wcześniejszego uzgodnienia terminu.

W przypadku spraw dotyczących osób Głuchych prosimy o kontakt z Agatą Sztorc pod adresem agata.sztorc@labirynt.com

Zapisy przyjmowane są mailowo lub telefonicznie (dane kontaktowe na dole strony).

Zwiedzanie wystaw realizowane w polskim języku migowym lub tłumaczone na polski język migowy wymaga zgłoszenia z tygodniowym wyprzedzeniem.

OTWARTY LABIRYNT – ZAJĘCIA EDUKACYJNE

Warsztaty twórcze pozwalają zgłębić tajniki sztuki współczesnej. Spotkania są oparte na zwiedzaniu aktualnych wystaw w Galerii Labirynt, a także na zadaniach plastycznych, które pomagają lepiej zrozumieć prezentowany temat.

Działania w ramach programu Otwarty Labirynt są adresowane do wszystkich grup wiekowych i społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem osób z utrudnionym dostępem do kultury. Warsztaty przeznaczone są dla grup zorganizowanych. Istnieje możliwość opracowania zajęć dostosowanych do potrzeb grupy w oparciu o wybrany przez nią temat. Nasz zespół edukatorów i edukatorek jest przygotowany do prowadzenia zajęć dedykowanych grupom osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i/lub niepełnosprawnościami intelektualnymi i sensorycznymi.
Warsztaty realizowane w polskim języku migowym lub tłumaczone na polski język migowy wymagają zgłoszenia z tygodniowym wyprzedzeniem.

Udział jest bezpłatny, Galeria Labirynt zapewnia potrzebne materiały. Konieczne jest wcześniejsze ustalenie terminu.
Zapisy przyjmowane są mailowo lub telefonicznie (dane kontaktowe na dole strony).

Galeria Labirynt jest partnerem ogólnopolskiego Festiwalu Kultury bez Barier. Szczegóły dostępne są tutaj.

W 2017 roku dołączyliśmy jako partner do kolejnej edycji projektu „Encyklopedii Sztuki w Polskim Języku Migowym”. Szczegóły dostępne są tutaj.

KONTAKT

Agata Sztorc – Koordynatorka dostępności
mail: agata.sztorc@labirynt.com / edu@labirynt.com
telefon: +48 81 466 59 20 wewn. 32

Podczas rozmowy lub w treści maila prosimy o podanie: daty zwiedzania/warsztatów, liczby osób, rodzaju niepełnosprawności, które mają uczestnicy i uczestniczki (jeśli dotyczy), w tym zwłaszcza występujących trudności związanych z komunikacją oraz wykorzystywanych alternatywnych i wspomagających sposobach komunikacji. Informacje te pomogą nam zaproponować scenariusz wydarzenia oraz przygotować materiały edukacyjne.