Dostępność

 

DOSTĘPNOŚĆ GALERII LABIRYNT DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

– siedziba Galerii Labirynt (ul. Popiełuszki 5) oraz Galeria Labirynt | Plaza (ul. Lipowa 13) są pozbawione barier architektonicznych, niemal wszystkie wydarzenia dzieją się na parterze, jedynie Galeria Labirynt 2 (ul. Grodzka 3) ma przestrzenie wystawiennicze również na poziomie -1, dokąd prowadzą kręte schody
– współpracujemy z przysięgłymi tłumaczami języka migowego przy organizacji oprowadzań kuratorskich, warsztatów, dyskusji i pokazów filmowych
– każdy wernisaż tłumaczony jest na polski język migowy, w ramach otwarcia odbywa się krótka prezentacja wystawy w języku migowym
– wystawom towarzyszą materiały ułatwiające odbiór prezentowanych prac (m.in. tyflomateriały, czarnodruk)
– audiodeskrypcje obiektów na wystawach prowadzone są na żywo przez pracowników działu edukacji

Zwiedzanie wystaw oraz zajęcia edukacyjne są bezpłatne. W przypadku wydarzeń płatnych: osobom z niepełnosprawnością przysługuje bilet ulgowy, a ich opiekunom/asystentom – wstęp bezpłatny.

Dojazd do galerii może być realizowany komunikacją Zarządu Transportu Miejskiego. Według informacji przewoźnika linie dojeżdżające w pobliże budynku przy ul. Popiełuszki obsługiwane są przez pojazdy niskopodłogowe (linie 4, 11, 13 15, 55 w całości, linia 2 w soboty i niedziele).

 

ZWIEDZANIE WYSTAW

Istnieje możliwość organizacji indywidualnego lub grupowego zwiedzania aktualnie prezentowanych wystaw. Pracownicy Galerii dostosują scenariusz wizyty do potrzeb zwiedzających. Nie wiąże się to z dodatkowymi opłatami. Dodatkowe zwiedzanie ekspozycji w PJM wymaga wcześniejszego uzgodnienia terminu.
Zapisy przyjmowane są mailowo lub telefonicznie*.

 

OTWARTY LABIRYNT – ZAJĘCIA EDUKACYJNE

Warsztaty twórcze pozwalają zgłębić tajniki sztuki współczesnej. Spotkania są oparte na zwiedzaniu aktualnych wystaw w Galerii Labirynt, a także na zadaniach plastycznych, które pomagają lepiej zrozumieć prezentowany temat.

Działania w ramach programu Otwarty Labirynt są adresowane do wszystkich grup wiekowych i społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem osób z utrudnionym dostępem do kultury. Warsztaty przeznaczone są dla grup zorganizowanych. Istnieje możliwość opracowania zajęć dostosowanych do potrzeb grupy w oparciu o wybrany przez nią temat.

Udział jest bezpłatny, Galeria Labirynt zapewnia potrzebne materiały. Konieczne jest wcześniejsze ustalenie terminu.
Zapisy przyjmowane są mailowo lub telefonicznie*.

 

*KONTAKT
Rafał Lis – koordynator dostępności / dział edukacji
mail: rafal.lis@labirynt.com
telefon: +48 81 466 59 20 wewn. 32
telefon/sms: +48 783-056-093

Podczas rozmowy lub w treści maila prosimy o podanie: daty zwiedzania/warsztatów, liczby osób oraz rodzaju niepełnosprawności, które dotykają uczestników i uczestniczki. Informacje te pomogą nam zaproponować scenariusz wydarzenia oraz przygotować materiały edukacyjne.