Dostępność

 

DOSTĘPNOŚĆ GALERII LABIRYNT DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

– siedziba Galerii Labirynt (ul. Popiełuszki 5) oraz Galeria Labirynt | Plaza (ul. Lipowa 13) są pozbawione barier architektonicznych, niemal wszystkie wydarzenia dzieją się na parterze, jedynie Galeria Labirynt 2 (ul. Grodzka 3) ma przestrzenie wystawiennicze również na poziomie -1, dokąd prowadzą kręte schody
– współpracujemy z przysięgłymi tłumaczami języka migowego przy organizacji oprowadzań kuratorskich, warsztatów, dyskusji i pokazów filmowych
– każdy wernisaż tłumaczony jest na polski język migowy, w ramach otwarcia odbywa się krótka prezentacja wystawy w języku migowym
– wystawom towarzyszą materiały ułatwiające odbiór prezentowanych prac (m.in. tyflomateriały, czarnodruk)
– audiodeskrypcje obiektów na wystawach prowadzone są na żywo przez pracowników działu edukacji

Zwiedzanie wystaw oraz zajęcia edukacyjne są bezpłatne. W przypadku wydarzeń płatnych: osobom z niepełnosprawnością przysługuje bilet ulgowy, a ich asystentom i osobom wspierającym – wstęp bezpłatny.

Dojazd do galerii może być realizowany komunikacją Zarządu Transportu Miejskiego. Według informacji przewoźnika linie dojeżdżające w pobliże budynku przy ul. Popiełuszki obsługiwane są przez pojazdy niskopodłogowe (linie 4, 11, 13 15, 55 w całości, linia 2 w soboty i niedziele).

 

ZWIEDZANIE WYSTAW

Istnieje możliwość organizacji indywidualnego lub grupowego zwiedzania aktualnie prezentowanych wystaw. Pracownicy Galerii dostosują scenariusz wizyty do potrzeb zwiedzających. Nie wiąże się to z dodatkowymi opłatami. Dodatkowe zwiedzanie ekspozycji w Polskim Języku Migowym (realizowane przy współpracy z tłumaczem, prowadzone przez pracowników galerii lub Głuchych współpracowników) wymaga wcześniejszego uzgodnienia terminu.
Zapisy przyjmowane są mailowo lub telefonicznie (dane kontaktowe na dole strony).

 

OTWARTY LABIRYNT – ZAJĘCIA EDUKACYJNE

Warsztaty twórcze pozwalają zgłębić tajniki sztuki współczesnej. Spotkania są oparte na zwiedzaniu aktualnych wystaw w Galerii Labirynt, a także na zadaniach plastycznych, które pomagają lepiej zrozumieć prezentowany temat.

Działania w ramach programu Otwarty Labirynt są adresowane do wszystkich grup wiekowych i społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem osób z utrudnionym dostępem do kultury. Warsztaty przeznaczone są dla grup zorganizowanych. Istnieje możliwość opracowania zajęć dostosowanych do potrzeb grupy w oparciu o wybrany przez nią temat.

Udział jest bezpłatny, Galeria Labirynt zapewnia potrzebne materiały. Konieczne jest wcześniejsze ustalenie terminu.
Zapisy przyjmowane są mailowo lub telefonicznie (dane kontaktowe na dole strony).

 

KONTAKT
Rafał Lis – koordynator dostępności / dział edukacji
mail: rafal.lis@labirynt.com
telefon: +48 81 466 59 20 wewn. 32
telefon/sms: +48 783-056-093

Podczas rozmowy lub w treści maila prosimy o podanie: daty zwiedzania/warsztatów, liczby osób, rodzaju niepełnosprawności, które mają uczestnicy i uczestniczki (jeśli dotyczy), w tym zwłaszcza występujących trudności związanych z komunikacją oraz wykorzystywanych alternatywnych i wspomagających sposobach komunikacji.
Informacje te pomogą nam zaproponować scenariusz wydarzenia oraz przygotować materiały edukacyjne.