Dostępność

 

DOSTĘPNOŚĆ GALERII LABIRYNT DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

– siedziba Galerii Labirynt (ul. Popiełuszki 5) oraz Galeria Labirynt | Plaza (ul. Lipowa 13) są pozbawione barier architektonicznych, niemal wszystkie wydarzenia dzieją się na kondygnacji, w której występują niewielkie różnice poziomów niwelowane pochylniami, jedynie Galeria Labirynt 2 (ul. Grodzka 3) ma przestrzenie wystawiennicze również na poziomie -1, dokąd prowadzą kręte schody
– współpracujemy z przysięgłymi tłumaczami języka migowego przy organizacji oprowadzań kuratorskich, warsztatów, dyskusji i pokazów filmowych
– każdy wernisaż tłumaczony jest na polski język migowy, w ramach otwarcia odbywa się krótka prezentacja wystawy w języku migowym
– wystawom towarzyszą materiały ułatwiające odbiór prezentowanych prac (m.in. tyflomateriały, czarnodruk)
– warsztaty edukacyjne i oprowadzania po wystawie mogą być uzupełnione o audiodeskrypcje prowadzone na żywo przez pracowników działu edukacji i opiekunów ekspozycji
– w księgarni można wypożyczyć wózek oraz nauszniki wyciszające na czas pobytu w Galerii
– psy asystujące są w Galerii mile widziane (podobnie pozostałe zwierzęta); w księgarni jest dla nich miska z wodą

Plan budynku Galerii Labirynt można pobrać ze strony (Plan Galerii Labirynt).
Przewodnik omawiający zasady wizyty w Galerii Labirynt można pobrać ze strony (Przewodnik).

Bilet wstępu do Galerii Labirynt na wystawy i warsztaty kosztuje 1 zł. Osobom z niepełnosprawnościami i osobom wspierającym przysługuje bezpłatny bilet wstępu na wystawę i warsztaty.

Dojazd do galerii może być realizowany komunikacją Zarządu Transportu Miejskiego. Według informacji przewoźnika linie dojeżdżające w pobliże budynku przy ul. Popiełuszki obsługiwane są przez pojazdy niskopodłogowe (linie 4, 11, 13 15, 55 w całości, linia 2 w soboty i niedziele).

 

ZWIEDZANIE WYSTAW

Istnieje możliwość organizacji indywidualnego lub grupowego zwiedzania aktualnie prezentowanych wystaw. Pracownicy Galerii dostosują scenariusz wizyty do potrzeb zwiedzających. Nie wiąże się to z dodatkowymi opłatami. Dodatkowe zwiedzanie ekspozycji w Polskim Języku Migowym (realizowane przy współpracy z tłumaczem, prowadzone przez pracowników galerii lub Głuchych współpracowników) wymaga wcześniejszego uzgodnienia terminu.
Zapisy przyjmowane są mailowo lub telefonicznie (dane kontaktowe na dole strony).

Zwiedzanie wystaw realizowane w polskim języku migowym lub tłumaczone na polski język migowy wymaga zgłoszenia z tygodniowym wyprzedzeniem.

 

OTWARTY LABIRYNT – ZAJĘCIA EDUKACYJNE

Warsztaty twórcze pozwalają zgłębić tajniki sztuki współczesnej. Spotkania są oparte na zwiedzaniu aktualnych wystaw w Galerii Labirynt, a także na zadaniach plastycznych, które pomagają lepiej zrozumieć prezentowany temat.

Działania w ramach programu Otwarty Labirynt są adresowane do wszystkich grup wiekowych i społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem osób z utrudnionym dostępem do kultury. Warsztaty przeznaczone są dla grup zorganizowanych. Istnieje możliwość opracowania zajęć dostosowanych do potrzeb grupy w oparciu o wybrany przez nią temat. Nasz zespół edukatorów i edukatorek jest przygotowany do prowadzenia zajęć dedykowanych grupom osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i/lub niepełnosprawnościami intelektualnymi i sensorycznymi.
Warsztaty realizowane w polskim języku migowym lub tłumaczone na polski język migowy wymagają zgłoszenia z tygodniowym wyprzedzeniem.

Udział jest bezpłatny, Galeria Labirynt zapewnia potrzebne materiały. Konieczne jest wcześniejsze ustalenie terminu.
Zapisy przyjmowane są mailowo lub telefonicznie (dane kontaktowe na dole strony).

 

KONTAKT
Rafał Lis – koordynator dostępności / dział edukacji
mail: rafal.lis@labirynt.com
telefon: +48 81 466 59 20 wewn. 32
telefon/sms: +48 783-056-093

Podczas rozmowy lub w treści maila prosimy o podanie: daty zwiedzania/warsztatów, liczby osób, rodzaju niepełnosprawności, które mają uczestnicy i uczestniczki (jeśli dotyczy), w tym zwłaszcza występujących trudności związanych z komunikacją oraz wykorzystywanych alternatywnych i wspomagających sposobach komunikacji.
Informacje te pomogą nam zaproponować scenariusz wydarzenia oraz przygotować materiały edukacyjne.