wróć
Podziel się:

Galeria dla wszystkich

01-6-2019 - 31-5-2022

Szczegóły projektu

Projekt „Galeria dla wszystkich” dotyczy mobilności kadry edukacyjnej Galerii Labirynt do instytucji sztuki współczesnej i muzeów w Niemczech, Hiszpanii i Grecji.

Najważniejsze cele projektu to:
• podniesienie kompetencji i kwalifikacji kadry,
• porównanie sposobów funkcjonowania programów edukacyjnych w innych krajach europejskich,
• zwiększenie motywacji kadry do przyszłych działań na rzecz instytucji i rozwoju osobistego,
• podwyższenie jakości działań edukacyjnych w instytucji,
• zwiększenie kompetencji kulturowych i językowych wśród uczestników i uczestniczek mobilności.

Założone cele zostały zrealizowane za pośrednictwem wizyt typu job shadowing oraz kursów językowych dla uczestniczek i uczestników mobilności. W wyjazdach brały udział pracowniczki i pracownicy zajmujący się edukacją osób dorosłych oraz wolontariuszki Galerii Labirynt.

W ramach wizyt uczestnicy i uczestniczki mobilności obserwowały pracę działów edukacji w instytucjach goszczących, uczestniczyły w warsztatach edukacyjnych dla osób dorosłych, seniorów i osób z niepełnosprawnościami, brały udział w spotkaniach programowych oraz prezentacjach dotyczących działań włączających osoby migranckie w działania kulturalne. Pracownicy i pracowniczki Galerii Labirynt prowadzili też w instytucjach goszczących warsztaty i wykłady prezentujące swoją działalność programową, edukacyjną i dostępnościową.
Podsumowaniem projektu jest upowszechnienie zdobytych rezultatów oraz adaptacja pomysłów i rozwiązań na grunt lubelski i polski. Najlepsze rozwiązania zostaną wpisane w strategię rozwoju edukacji oraz zaprezentowane podczas konferencji upowszechniającej.

Projekt jest współfinansowany z programu Unii Europejskiej Erasmus+.

Harmonogram spotkań

1.06.2019–1.04.2022 Spotkania organizacyjne, poszukiwanie instytucji goszczących

1.03.2020–13.03.2020 Job shadowing w MACBA Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona

4.04.2022–20.05.2022 Job shadowing w EMST National Museum of Contemporary Art Athens

20.04.2022–11.05.2022 Job shadowing w MACBA Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona

20.04.2022–19.05.2022 Job shadowing w Hamburger Bahnhof – Museum für Gegenwart – Berlin

25.05.2022, godz. 17:00-19:00 Konferencja upowszechniająca podsumowująca projekt

Galeria Labirynt

Formularz kontaktowy