wróć
Podziel się:

Galeria dla wszystkich

01-6-2019 - 31-5-2022

Szczegóły projektu

Projekt dotyczy mobilności kadry edukacyjnych kadry edukacyjnej Galerii Labirynt do instytucji sztuki współczesnej i muzeów w Niemczech, Hiszpanii, Holandii i Finlandii. Najważniejsze cele projektu to podniesienie kompetencji i kwalifikacji kadry, porównanie sposobów funkcjonowania programów edukacyjnych w innych krajach europejskich, zwiększenie motywacji kadry do przyszłych działań na rzecz instytucji i rozwoju osobistego, podwyższenie jakości działań edukacyjnych w instytucji a także zwiększenie kompetencji kulturowych i językowych wśród uczestników i uczestniczek mobilności. Założone cele będą realizowane za pośrednictwem wizyt typu job shadowing oraz udziału w szkoleniach z zakresu metod edukacji pozaformalnej. Projekt zakłada również upowszechnianie zdobytych rezultatów oraz adaptację pomysłów i rozwiązań na grunt lubelski i polski.

Projekt jest współfinansowany z programu Unii Europejskiej Erasmus+.

Harmonogram spotkań

Formularz kontaktowy

    Projekt jest współfinansowany z programu Unii Europejskiej Erasmus+.