wróć
Podziel się:

Galeria Dostępna

01-5-2021 - 31-12-2021

Szczegóły projektu

„Galeria Dostępna” jest pierwszym tak rozbudowanym i kompleksowym działaniem Galerii Labirynt poświęconym przekraczaniu barier w dostępie do kultury.

Punktem wyjścia jest kolekcja Galerii Labirynt zawierająca dobra kultury o wysokiej wartości artystycznej – prace stworzone przez najwybitniejszych polskich i zagranicznych twórców oraz twórczynie. Zbiory Galerii Labirynt w Lublinie są jedną z ważniejszych kolekcji, które powstały w II połowie XX wieku i które podjęły gromadzenie dzieł sztuki wywodzących się z tradycji neowanagardowej. Kolekcja reprezentowana jest przez dzieła najważniejszych artystów/artystki sztuki współczesnej, odzwierciedla główne tendencje wiodące począwszy od lat 70. do dnia dzisiejszego.

Lista prac z kolekcji Galerii Labirynt wybranych do opracowania w ramach projektu:

Wojciech Bąkowski – Tańcz
Mirosław Bałka – 189 x 214 x 17 / Szaar Ha-Rahamim
Olaf Brzeski – Blask
Gerhard Jürgen Blum-Kwiatkowski – Konstelacje energetyczne
He Chengyago – Testimony
Christo i Jeanne Claude – Surrounded Islands
Oskar Dawicki – I’m sorry
Jan Dobkowski – Owocowanie
Andrzej Dłużniewski – Ziemia, drzewo, niebo
Edward Dwurnik – Cykl Gipsowy plener II / Śmietnik
Maurycy Gomulicki – Typologie sentymentalne
Ryszard Grzyb – Podskok / Uśmiech Picassy
Barbara Gryka – Taniec motocykli
Władysław Hasior – Zielona rozpacz
Katarzyna Kozyra – Opowieść zimowa
Robert Kuśmirowski – Liberum Animum
Dominik Lejman – 60s Katedra
Angelika Markul – A l’intérieur de la Nuit / W środku nocy
Maria Pinińska-Bereś – Prężenie firan / Story
Dorota Podlaska – Czekoladki – smaczne i zdrowe
Joanna Rajkowska – Progress
Józef Robakowski – Sztuka to potęga
Józef Robakowski – Kąty Energetyczne
Zygmunt Rytka – Obiekty chwilowe
Kajetan Sosnowski – Błękitny obraz z cyklu Obrazy puste
Mikołaj Smoczyński – The Secret Performance 3B
Mariusz Tarkawian – 366 obrotów (wybór)
Ryszard Winiarski – Gra dla jednego
Tomasz Zawadzki – 23.08.04-14.09.2004
Jan Ziemski – Czarne-białe (dyptyk)

 

Praca nad adaptacjami

Od maja do grudnia 2021 trwały prace nad opracowaniem dostępności dzieł z kolekcji Galerii Labirynt. Do każdej z prac została napisana oraz nagrana audiodeskrypcja.  Materiały audiodeksryptywne dzieł sztuki zostały opracowane przez studentów i studentki Filologii Angielskiej KUL pod kierunkiem dr Anny Sadowskiej. Wybrane prace (z wyłączeniem filmów wideo) zostały również zaadaptowane do formy dotykowej – zostały do nich przygotowane autorskie tyflografiki lub makiety. Materiały tyflograficzne były wykonywane pod kierunkiem dr Ewy Niestorowicz przez studentki i studentów Instytutu Sztuk Pięknych Wydziału Artystycznego UMCS oraz przez pracowniczki Galerii Labirynt. Prace tyflograficzne oraz audiodeskrypcje były testowane przez osoby niewidome. Na podstawie ocen testerów i testerek wybrano 9 prac, które zostały pokazane na wystawie „Kolekcja Dostępna”. Opisy prac zostały też wydrukowane w alfabecie Braille’a, a także przetłumaczone na polski język migowy, język angielski oraz język ukraiński. Przygotowano napisy do filmów po polsku, angielsku i ukraińsku. Stworzono teksty łatwe do czytania i rozumienia przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi.

 

Szkolenia z zakresu dostępności

W ramach projektu odbył się cykl szkoleń z zakresu dostępności skierowany do osób współpracujących z Galerią Labirynt. Celem spotkań było przeszkolenie kadry, przygotowanie do świadomego konstruowania oferty edukacyjnej oraz pogłębienie wiedzy na temat dostępności kultury. Instruktorami szkoleń były osoby z niepełnosprawnościami oraz eksperci i ekspertki pracujący z OzN. Szkolenia odbywały się we wrześniu i październiku.

Lista spotkań szkoleniowych zorganizowanych w ramach projektu:

 • Szkolenie z pisania audiodeskrypcji, prowadzenie: dr Anna Sadowska
 • Szkolenie z pracy z osobami z niepełnosprawnościami intelektualnymi, prowadzenie: Janusz Padziński
 • Szkolenie z przygotowania tyflografik, prowadzenie: dr Ewa Niestorowicz
 • Szkolenie z poznawczych możliwości i ograniczeń w odbiorze sztuk wizualnych przez osoby z niepełnosprawnościami wzroku, prowadzenie: dr Magdalena Szubielska
 • Szkolenie z dostosowania formy przekazu dla osób Głuchych, prowadzenie: Aleksandra Palacz i Wioletta Stępniak

 

Dostępna wystawa

Efekty projektu są udostępniane na stronie internetowej Galerii Labirynt, a wybranych 9 prac wraz z adaptacjami jest prezentowanych w formie wystawy „Kolekcja Dostępna” (link do opisu wystawy). Ekspozycja jest dostępna dla wszystkich odbiorców i odbiorczyń bez względu na wiek i poziom sprawności, a jej istotnym elementem jest program bezpłatnych warsztatów edukacyjnych, które pozwoliły różnym grupom na integrację społeczną oraz rozwijanie umiejętności i wiedzy dotyczących sztuki. W 10 warsztatach wzięły udział grupy zorganizowane z przedszkoli, szkół podstawowych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, fundacji zrzeszającej osoby starsze oraz grupy z uniwersytetów. Zorganizowane zostały również oprowadzania po wystawie prowadzone w polskim języku migowym, po polsku i po angielsku.


 

Osoby zaangażowane w realizację projektu:

Identyfikacja wizualna projektu: Emilia Lipa
Przygotowanie filmów w polskim języku migowym: Justyna Kieruzalska, Wioletta Stępniak
Tłumaczenia na polski język migowy: Ewelina Lachowska
Tłumaczenia na języki ukraiński: Ivan Davydenko
Tłumaczenia na języki angielski: Krystian Kamiński
Tłumaczenia audiowizualne: Katarzyna Brzyska, Julia Czekaj, Ivan Davydenko, Eryk Gryzio, Karolina Jung, Krystian Kamiński, Anna Rumik, Dawid Wawrzyniak
Audiodeskrypcje: dr Anna Sadowska, Monika Szczęsna, Sylwia Balbier, Magdalena Celegrat, Julia Czaplińska, Paulina Gierlach, Paulina Huzar, Przemysław Janik, Kinga Kucewicz, Magda Lisek, Katarzyna Mazurek, Piotr Pryciak, Monika Szczęsna, Adrianna Śliwa
Nagranie i mastering audiodeskrypcji: Jan Tuźnik
Materiały tyflograficzne: Maria Chmielnicka, Klaudia Dobkowska, Tetyana Falalieieva, Evghenia Gritscu, Anna Filipiuk, Bartosz Kalisz, Krystian Kamiński, Ksenia Kasperska, Anastasia Kashtalian, Agata Kattenbach, Róża Kowalczyk, Konstanty Olech, Monika Piróg, Monika Rejman, Agata Rogala,  Wioletta Stępniak, Agata Sztorc-Gromaszek, Sonia Warchoł, Adrianna Wilewska, Kinga Wójtowicz, Kiryl Varanko, Aleksandra Zalewska, Ewa Zawadzka, Magdalena Żuk
Testowanie tyflografik: Monika Dubiel, dr Dominik Szurgot, Mariusz Wołkowicz, Piotr Ziółek
Teksty łatwe: Agata Pawłowska, Justyna Kazek
Konsultacje merytoryczne: dr Ewa Niestorowicz, dr Anna Sadowska, dr Magdalena Szubielska, Janusz Padziński, Aleksandra Palacz, Marcin Matys
Przygotowanie wystawy „Kolekcja Dostępna”: Emilia Lipa, Krystian Kamiński, Agata Sztorc-Gromaszek, Monika Rejman, Karol Jakóbczyk
Obsługa kampanii promocyjnej: Damian Dubielis

 

Partnerzy projektu: Fundacja Likejon, Stowarzyszenie „Otwieracz”,  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie, Zespół Niepublicznych Szkół Specjalnych „Krok Za Krokiem“.

Współpraca: Polski Związek Niewidomych Okręg Lubelski, Instytut Sztuk Pięknych UMCS, Filologia angielska KUL, Katedra Lingwistyki Stosowanej UMCS

 


Dzieła z kolekcji opracowane w ramach projektu:

Mirosław Bałka – Szaar Ha-Rahamim
Wojciech Bąkowski – Tańcz
Olaf Brzeski – Blask

Gerhard Jürgen Blum-Kwiatkowski – Konstelacje energetyczne
He Chengyao – Testimony
Christo i Jeanne-Claude – Surrounded Islands
Oskar Dawicki – I’m sorry

Jan Dobkowski – Owocowanie
Andrzej Dłużniewski – Ziemia, drzewo, niebo
Edward Dwurnik – Cykl Gipsowy plener II / Śmietnik
Maurycy Gomulicki – Typologie sentymentalne

Barbara Gryka – Taniec motocykli
Ryszard Grzyb – Podskok / Uśmiech Picassy
Władysław Hasior – Zielona rozpacz
Katarzyna Kozyra – Opowieść zimowa

Robert Kuśmirowski – Liberum Animum
Dominik Lejman – 60s Katedra
Angelika Markul – A l’intérieur de la Nuit / W środku nocy
Maria Pinińska-Bereś – Prężenie firan / Story

Dorota Podlaska – Czekoladki – smaczne i zdrowe
Joanna Rajkowska – Progress
Józef Robakowski – Sztuka to potęga
Józef Robakowski – Z cyklu Kąty Energetyczne

Zygmunt Rytka – Obiekty chwilowe
Mikołaj Smoczyński – The Secret Performance 3B
Kajetan Sosnowski – Błękitny obraz z cyklu Obrazy puste
Mariusz Tarkawian – 366 obrotów (wybór)

Ryszard Winiarski – Gra dla jednego
Tomasz Zawadzki – 23.08–14.09.2004

Jan Ziemski – Czarne-białe (dyptyk) z cyklu Permutacje

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

Dofinansowanie: 73 000,00 zł

Całkowita wartość zadania: 92 100,00 zł

Logotyp Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Szczegóły oraz materiały prasowe znajdują się pod linkiem: LINK

Harmonogram spotkań

16.11.2021

Wystawa „Kolekcja Dostępna” (link do opisu wystawy)

16.11.2021–22.12.2021

Kolekcja Dostępna – spotkania bez barier dla grup zorganizowanych (link do opisu)

5.12.2021

Kolekcja Dostępna – Dzień Otwarty (link do opisu)

19.12.2021

Daj się oprowadzić! – wystawy „Kolekcja dostępna”, „Działanie na żywo”, „Będzie dobrze, trzeba tylko wszystko zmienić” (link do opisu)

16.11.2021–22.12.2021

Labirynt wyobraźni – warsztaty dla grup zorganizowanych (link do opisu)

Formularz kontaktowy

  Instytucje partnerskie

  Fundacja Likejon

  Stowarzyszenie „Otwieracz”

  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie

  Zespół Niepublicznych Szkół Specjalnych „Krok Za Krokiem“